A vezetői karizma fejlesztése

A karizma végső soron az adott személyről alkotott kép, amelyet különböző viselkedési minták gyakorlásával alakítani lehet. Ez a munka akkor eredményes, ha a vezető szilárd értékrendre alapozva végzi azt. Kétségtelen tény, hogy a karizma kialakítása - miként a vezetés művészete és tudománya is időigényes tanulással sajátítható el - néha hosszadalmas munkával járó folyamat. Azonban a változás hatást gyakorol a teljes szervezet eredményességére.

Karizmatikus vezető     ►     Dolgozói elkötelezettség      ►    Vállalati profitabilitás

A karizmatikus emberek valamilyen módon mindig építenek a környezetük kívánságaira, szükségleteire. A karizmatikus vezetők, olyan munkakörnyezetet hoznak létre és tartanak fenn, amelyben a dolgozók érzelmileg és intellektuálisan is elkötelezik magukat a szervezet céljai mellett. A karizmatikusság következménye az elkötelezettség.

Amikor valakit megkérnek valamire, még a legönzetlenebb személy is - legalábbis tudat alatt - elsőként azt kérdezi magától: 
„Mi a jó nekem ebben”? 
Ha a válasz:
"Semmi"
Akkor általában nem teljesítik a kérést, vagy nem a kért módon, hacsak valamilyen eszközzel nem kényszerítik őket rá.

A karizmatikus vezetők többnyire úgy és olyan kéréseket fogalmaznak meg, amire előnyös válasz adható a „Mi a jó nekem ebben?” kérdésre.

Egy munkapszichológia kutatás során megvizsgálták 50 cégnél, hogy az elkötelezettség értéke hogyan arányik a pénzügyi eredményességgel. A magasan elkötelezett alkalmazottakkal dolgozó cégek 19 %-kal növelték működési profitjukat, és 28 %-kal növelték a részvényeik értékét egy év alatt. Ugyanakkor az alacsony elkötelezettségű dolgozókat foglalkoztató vállalatok működési profitja több mint 32 %-kal és a részvényeik értéke 11 %-kal csökkent.
Forrás: Towers Perrin ‘Global Workforce Study’ (közel 90,000 alkalmazott részvételével készült kutatás 18 országban)

A fejlődni vágyó vezetők számára az a jó hír, hogy mivel a karizma jelentős mértékben a viselkedésen alapul, mindannyian képesek vagyunk erősíteni a saját karizmánkat. A közhiedelemmel ellentétben a karizma nem csak a kiváltságosok által birtokolt, veleszületett tulajdonság, hanem pontosan meghatározható képességek együttállása. 

Nem meglepő, hogy a karizmatikus vezetéssel foglalkozó nemzetközi kutatásban vizsgált összesen 70 vezetői tulajdonság közül a kommunikációval és az alkalmazottak meghallgatásával kapcsolatos jellemzők bizonyultak a legfontosabbaknak. A karizmatikus vezetők jelentős időt és figyelmet fordítanak arra, hogy munkatársaikkal személyes kommunikációt folytassanak. A kutatás eredményei alapján kimondhatjuk, hogy elsősorban az alábbi fő viselkedésformák váltják ki a vezetői karizma érzetét:

1.    Karizmatikus kommunikáció
2.    Saját jövőkép segítségével történő inspiráció
3.    Energikus és lelkesítő viselkedés
4.    Pozitív hozzáállás
5.    Szakértelem
6.    Az emberekbe vetett hit
7.    Mások értékeinek felismerése

A fenti felsorolás is mutatja, hogy a vezetői karizma mennyire összefügg a vezetői készségekkel. A vezetői hatékonyság felé az első lépést a vezetői készségek felmérése jelenti. A mérés során meg kell határozni, hogy a vezetőt mennyire látják jó vezetőnek a saját környezetében, mennyire rendelkezik azokkal a készségekkel, amik a saját szervezetének sikeressé tételéhez szükségesek.

Az Ön által kitöltött vezetői Karizma önértékelés azt mutatta meg, hogy Ön mennyire tartja saját magát karizmatikusnak. A valódi vezetői karizma azonban az Ön környezetének véleményén alapszik. Ön, mint vezető, minden nap valamilyen hatással van a környezetében dolgozókra. Ennek a vezetői hatásnak az erejét csak úgy lehet megmérni, ha az Ön környezetében dolgozó munkatársai mondják meg, hogy milyen gyakran látják Öntől a kutatások alapján meghatározott karizmatikus viselkedésmintákat.

A 360 fokos vezetői felmérésben a vezetői karizma értékelés kifejezetten a karizmatikus vezetés meghatározására és fejlesztésére kialakított eszköz. Ebben az esetben nem csupán a vezető tölti ki magáról a kérdőív teljes változatát, hanem négy nézőpont véleményét vetjük össze. Ugyanazt a kérdéssort töltik ki a vezető beosztottai, felettes vezetői és partnerei is. Ezeket a véleményeket vetjük össze a vezető saját magáról alkotott képével és így láthatjuk azt, hogy a szervezet különböző tagjainak megítélése szerint a vezető működése mennyire karizmatikus. Ez alapján meghatározható a fejlődés további iránya és egyénre szabottan megtervezhető a szükséges fejlesztési program a vezetői karizma tökéletesítésének érdekében. A visszajelző rendszer segíti Önt abban is, hogy ki tudjon alakítani egy olyan vezetői működésmódot, amelyben folyamatosan figyeli és elemzi saját vezetői magatartást, miközben egyre hatékonyabb vezetővé fejlődik.

 

Scroll to Top